Preț de rezervă

Prețul de rezervă reprezintă valoarea minimă ascunsă pentru care vânzătorul este dispuns să își vândă lotul. Dacă licitația se încheie, iar prețul de rezervă nu a fost atins, lotul nu va fi scos la licitație.